top of page
  • Marlene Holt

Et blik ind i fremtiden


Jeg har i dag, i kraft af mit arbejde som skolelærer, været på et kursus. Det var et kursus, hvor psykologer, socialrådgivere, mentorer, skolelærere, pædagoger og ledere deltog.

Jeg må sige – dagsordenen gjorde mig GLAD og BEGEJSTRET.


Hvorfor? Jo, nu skal du høre:

Dagens tema var “Emotion Coaching”. Kort fortalt er det en indsats/tilgang Københavns Kommune, vil implementere i de danske folkeskoler og øvrige børneinstitutioner. Det er en tilgang, hvor der arbejdes med og sættes fokus på den følelsesmæssige intelligens.

Jeg sad dér – til et møde med veluddannede og ansete karakterer indenfor Københavns Kommune. Folk der har en stemme i beslutningen omkring, hvilke tiltag der skal gennemføres og vægtes i arbejdet med kommunes børn og unge. De talte for, og dokumenterede effekten af, at arbejde med følelsesmæssig intelligens er virkningsfuldt.

Jeg kunne blot læne mig tilbage, og tænke: ”Yes”.

”Yes” fordi jeg var totalt glad for, at det skal bredes ud i arbejdet omkring vores børn i samfundet, og samtidig mærkede jeg et klap på min skulder, idet jeg blev bekræftet i, at dét arbejde jeg udfører, og dén teori der ligger til baggrund for min coaching er virkningsfuldt.


Hvad er følelsesmæssig intelligens egentlig?

Det er en måde at se udover de kognitive aspekter af intelligens på. (Såsom tanker, problemløsning, rationel tænkning, analyser mm.)

Når vi snakker om følelsesmæssig intelligens EQ, taler vi hovedsageligt om vores evne til effektivt at håndtere andre og os selv. Vi taler om at skabe forbindelse til vores følelser, mærke dem, lokalisere dem, stå ved dem, kende dem og håndtere dem. Når du er følelsesmæssig intelligent, kan du genkende, styre og handle ud fra dine følelser på en hensigtsmæssig og sund måde.


Daniel Goleman, som er en anerkendt psykolog og forsker indenfor følelsesmæssig intelligens forklarer, at der findes fire basale dimensioner:


· Den første er selvbevidsthed. Hermed menes der vores evne til at forstå, hvad vi føler. Vores evne til at være forbundet med vores værdier – vores essens og kerne.

· Det andet aspekt er selvmotivation og vores evne til at orientere os selv mod vores ønsker og mål. Det er evnen til at komme os over et nederlag, samt vores evne til at håndtere stress.

· Det tredje aspekt er vores sociale bevidsthed og empati for andre mennesker.

· Det fjerde aspekt er utvivlsomt visdommens sten i følelsesmæssig intelligens (EQ). Nemlig vores evne til at relatere, kommunikere, opnå enighed, skabe positive og respektfulde relationer til andre mennesker.


Der er ingen tvivl om, at mange børn, unge mennesker og voksne i dag, er blevet skolet i at styre væk fra deres følelser og hen mod skal, burde og nødt til. Vi er typisk omgivet af forventninger, pligter og regler. Vi lærer at tilpasse os omverdenen for at passe ind i sammenhænge som arbejdspladsen, i skolen, som familie, vennekredse osv. Vi lærer at ignorere og neddæmpe følelser og evnen til at mærke efter, hvad der føles rigtigt, men derimod, hvad vi bør føle og tænke i forskellige sammenhænge. I den proces lærer vi at ignorere vores indre sprog i form af følelser og behov, som netop er skabt for at hjælpe os med at navigere og overleve på bedste vis. Vi ignorerer det sprog, vi som mennesker, alle er født med. Når vi afviser vores følelser og/eller gemmer dem væk, bliver de svære at aflæse og håndtere.


Jeg er af den overbevisning, at dit mindset blot er en del af din samlede intelligens.

Det er et samspil mellem din IQ og din EQ der udgør din samlede intelligens.


DERFOR – blev jeg i dag enormt glad. Kurset gav mig en fornyet tro på, at folkeskolen og den kæmpe indsats der ydes hver eneste dag vil flytte fokus. Flytte fokus hen imod en personlig udvikling og forebyggelse blandt børnene frem for den ofte tilstedeværende ”brandslukning”.

Jeg glæder mig til at blive en del af indsatsen, og jeg ser frem til en kultur blandt børn og personale, der er fremmende for den personlige udvikling og følelsesmæssige intelligens.

Opmerkingen


Skærmbillede 2019-07-11 kl. 13.46.46.png

Tak for du læste med

Jeg håber, jeg kan oplyse og inspirere dig, samt prikke til din nysgerrighed. 

 

Du kan læse mere om min baggrund her. 

Få mine blogindlæg tilsendt

Tak for din indsendelse

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page