top of page
  • Marlene Holt

Vidste du, at dit hjerte udsender et elektromagnetisk felt, der opfanges af dine omgivelser?


Vidste du, at mennesker er en vidunderlig ophobning af energi?

- Vil du vide mere, så læs med.

I forlængelse af mit sidste indlæg og med en videnskabelig vinkel på mit fag, vil jeg give dig indsigt i teorien omkring det elektromagnetiske kommunikationssystem dit hjerte besidder.

Vi ved, at hjertet har et ret komplekst nervesystem, og vi ved det involverer 3 typer af forbindelser, der er etableret mellem hjertet og hjernen.

Første forbindelse er mængden af nerveceller. Af alle celler i dit hjerte er 67% nerveceller. Dit hjerte kan sende information autonomt (regulerer ubevidste funktioner i din krop) til din hjerne. Dit hjerte har 40.000 sanseceller som konstant forsyner hjernen med information.

Anden forbindelse indebærer, at dit hjerte er ansvarlig for det, vi kalder homeostase, hvilket betyder opretholdelse af et konstant indre miljø og dermed også opretholdelse af din følelsesmæssige balance. Det kan f.eks. være at hæmme stress, ved at frigive hormoner som Oxytocin (se mit sidste blogindlæg). Det antages, at dit hjerte samarbejder med din Amygdala (del i din hjerne der håndterer frygt og forsvarsmekanismer).

Tredje forbindelse

Dit hjerte har et kraftigt elektromagnetisk kommunikationssystem, som faktisk er 5.000 gange stærkere end din hjernes.

Hjertets elektromagnetiske felt varierer med følelser. Der er foretaget forskellige undersøgelser af HeartMath Institute som viser, at kvaliteten af dine følelser kan ændre eller regulere det elektromagnetiske felt, der skabes i dit hjerte. Der forelægger nu en forståelse af noget, som vi alle har oplevet – positive følelser resulterer i en ægte psyko-fysiologisk sammenhæng. Derfor er dit hjerte andet end blot den klassiske pumpe, der gør blodcirkulationen mulig. Dit hjerte giver også liv til dét, der gør dig menneskelig; nemlig følelser.

Forskningen viser, at dit hjerte uden tvivl er den stærkeste kilde til bio-elektricitet i din krop. Dén elektriske energi dit hjerte producerer flyder ud i hver eneste celle i din krop. Den store mængde af energi skaber et felt omkring dig. Det vil sige, at du har et elektromagnetisk felt i en radius af 360 grader fra hoved til tæer. Dette felt går ud over din hud, og flyder ud i det kollektive felt. Det er påvist at række 2 ½ - 3 ½ meter ud fra kroppen. Dit elektromagnetiske felt er dynamisk og ændrer sig via dine følelser.

Hvorfor er det vigtig viden? Det er det, fordi dit felt omkring dig påvirker de mennesker, du omgiver dig med. Og ligeledes vil andres felter påvirke dig. Vi mennesker påvirker altså hele tiden hinanden med den energi, vi sender ud og ”smitter” så at sige hinanden med vores følelser og vores indre følelsesmæssige tilstande.

Du har garanteret prøvet det? At være sammen med et menneske som dræner dig for energi og påvirker dig med en negativ følelsesmæssig tilstand? Eller omvendt har du måske oplevet at være sammen med et menneske, der ”smitter” dig med positiv energi og overskud?

Denne energimæssige udveksling der sker mellem dig og andre mennesker har stor betydning for dine sociale relationer og ”magnetisk” tiltrækning og/eller frastødninger, der kan opstå. Og du kan derfor gennem hjertet og den energi du udsender, forbedre din relation til andre mennesker.

Når jeg coacher, arbejder jeg med mine klienter på en måde, så de kommer fra hjernen/tanker og ind i hjertet. Det lyder måske lidt ”hokus pokus – agtigt”, men det er det ikke! Det foregår bl.a. med visualisering og vejrtrækningsøvelser. Det er anerkendte teknikker indenfor terapi og er enormt virkningsfulde. Min baggrund for at arbejde med mine klienter på denne måde bunder bl.a. i ovenstående teori. Når der skal skabes ændringer på det følelsesmæssige plan, kan det ikke foregå på det mentale og tankemæssige plan!

Når vi er stressede og har negative tanker, sender hjertet signaler til hjernen i et mønster som er uregelmæssigt og uorganiseret. Ved målinger ser mønsteret nærmest kaotisk ud. De signaler hæmmer vores evne til at tænke klart, indlære, huske og påvirker vores evne til tage beslutninger. Mønsteret påvirker vores følelser på en måde, så det forstærker oplevelsen af stress.

Når vi er i balance og tænker positive tanker, sender hjertet signaler i et mønster som er organiseret og stabilt. Dette mønster påvirker de samme funktioner – bare i en positiv retning.

Sagt på en anden måde – vores følelser påvirker vores hjerterytmemønster. Derfor er det også vigtigt at understrege, at hvile og afslapning ikke altid vil bevirke et organiseret og stabilt hjerterytmemønster – hvis vi stadig er påvirket af negative tanker når vi er i hvile.

Forsøg viser, at når to mennesker befinder sig inden for et par meters afstand fra hinanden, påvirker hjerterytmen fra den ene person hjernebølgerne hos den anden!


Teorien omkring hjertet og hvad det er i stand til er omfattende. Jeg har i dette her indlæg "plukket" ud og highlightet den viden du skal bruge, for at få en forståelse af dit hjertes kraftfulde egenskab - elektromagnetisk felt.


Jeg håber du er blevet lidt klogere på, hvad din krop og hjerte er i stand til. Det er vigtigt, at du arbejder med at skabe positive følelsesmæssige tilstande. Det gør du f.eks. med dén øvelse, jeg gennemgik i indlægget "Giv dig selv en pause fra et DK i krise". Du opnår en positiv tilstand i egen krop, og samtidig vil du udsende positive ”vibes” til de mennesker du omgås med.


Det er en WIN WIN – situation.

Comments


Skærmbillede 2019-07-11 kl. 13.46.46.png

Tak for du læste med

Jeg håber, jeg kan oplyse og inspirere dig, samt prikke til din nysgerrighed. 

 

Du kan læse mere om min baggrund her. 

Få mine blogindlæg tilsendt

Tak for din indsendelse

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page